ההבדל בין משכנתא חוץ בנקאית להלוואה חוץ בנקאית

ההבדל העיקרי בין משכנתא חוץ בנקאית להלוואה חוץ בנקאית הוא המטרה של ההלוואה. משכנתא היא הלוואה לרכישת דירה או בית, ואילו הלוואה חוץ בנקאית יכולה לשמש למגוון מטרות, כגון רכישת רכב, שיפוץ הבית, עסקים, או כל מטרה אחרת.

בנוסף, משכנתא חוץ בנקאית נחשבת להלוואה מורכבת יותר מהלוואה חוץ בנקאית רגילה. הסיבה לכך היא שהיא כרוכה בביטחון של נכס מקרקעין, ולכן דורשת בדיקות מעמיקות יותר של היכולת הכלכלית של הלווה.

להלן טבלה המסכמת את ההבדלים בין משכנתא חוץ בנקאית להלוואה חוץ בנקאית:

מאפייןמשכנתא חוץ בנקאיתהלוואה חוץ בנקאית
מטרהרכישת דירה או ביתמגוון מטרות
מורכבותמורכבת יותרפשוטה יותר
ביטחוןנכס מקרקעיןללא ביטחון או ביטחון פחות נזיל
תנאיםתנאים גמישים יותרתנאים פחות גמישים
ריביותגבוהות יותרנמוכות יותר
זמן אישורמהיר יותראיטי יותר

להלן מספר יתרונות וחסרונות של משכנתא חוץ בנקאית לעומת הלוואה חוץ בנקאית:

יתרונות משכנתא חוץ בנקאית

 • סכום הלוואה גבוה יותר
 • אפשרות למימון של עד 85% מערך הנכס
 • פריסת החזר גמישה יותר
 • אישור מהיר יותר

חסרונות משכנתא חוץ בנקאית

 • ריביות גבוהות יותר
 • תנאים פחות נוחים
 • ביטחון גבוה יותר

יתרונות הלוואה חוץ בנקאית

 • ריביות נמוכות יותר
 • תנאים נוחים יותר
 • ביטחון נמוך יותר

חסרונות הלוואה חוץ בנקאית

 • סכום הלוואה נמוך יותר
 • אפשרות למימון של עד 50% מערך הנכס
 • פריסת החזר פחות גמישה
 • אישור איטי יותר

בבחירה בין משכנתא חוץ בנקאית להלוואה חוץ בנקאית, יש לקחת בחשבון את הצרכים והיכולות הכלכליות של הלווה. אם הלווה זקוק לסכום הלוואה גבוה, למימון של עד 85% מערך הנכס, או לפריסת החזר גמישה, משכנתא חוץ בנקאית עשויה להיות האופציה העדיפה. לעומת זאת, אם הלווה מחפש תנאים נוחים יותר וריבית נמוכה יותר, הלוואה חוץ בנקאית עשויה להיות האופציה הטובה יותר.

מהם תנאי הסף לקבלת משכנתא חוץ בנקאית

תנאי הסף לקבלת משכנתא חוץ בנקאית משתנים בין הגופים החוץ בנקאיים השונים. עם זאת, באופן כללי, התנאים הבאים נדרשים לקבלת משכנתא חוץ בנקאית:

 • גיל: גיל הלווה חייב להיות מעל 21 שנים.
 • תעודת זהות ישראלית: הלווה חייב להיות בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף.
 • תעודת נישואין או גירושין: אם הלווה נשוי או גרוש, עליו להציג תעודת נישואין או גירושין.
 • תעודות המעידות על הכנסה: הלווה חייב להציג מסמכים המעידים על הכנסתו החודשית, כגון תלושי משכורת, אישורי רווח והפסד, או אישורי פנסיה.
 • תעודות המעידות על ההון העצמי: הלווה חייב להציג מסמכים המעידים על ההון העצמי שלו, כגון חשבון בנק, פיקדון, או נכסים אחרים.
 • היסטוריית אשראי טובה: הלווה חייב להציג היסטוריית אשראי טובה, ללא תיקים בהוצאה לפועל או פסקי דין נגדו.

בנוסף לתנאים אלה, גופים חוץ בנקאיים רבים דורשים גם בדיקה של הנכס המשמש כביטחון להלוואה. בדיקה זו כוללת הערכת שווי הנכס, בדיקת מצבו המשפטי והטכני, ובדיקת זכויות הבעלות של הלווה בנכס.

להלן פירוט של תנאי הסף השונים לקבלת משכנתא חוץ בנקאית:

גיל

גיל הלווה חייב להיות מעל 21 שנים. גופים חוץ בנקאיים מסוימים עשויים לדרוש גיל גבוה יותר, כגון 25 או 30 שנים.

תעודת זהות ישראלית

הלווה חייב להיות בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף.

תעודת נישואין או גירושין

אם הלווה נשוי או גרוש, עליו להציג תעודת נישואין או גירושין.

תעודות המעידות על הכנסה

הלווה חייב להציג מסמכים המעידים על הכנסתו החודשית, כגון תלושי משכורת, אישורי רווח והפסד, או אישורי פנסיה. הכנסתו החודשית של הלווה חייבת להיות מספקת כדי לעמוד בהחזרי המשכנתא.

תעודות המעידות על ההון העצמי

הלווה חייב להציג מסמכים המעידים על ההון העצמי שלו, כגון חשבון בנק, פיקדון, או נכסים אחרים. ההון העצמי של הלווה משמש כביטחון להלוואה.

היסטוריית אשראי טובה

הלווה חייב להציג היסטוריית אשראי טובה, ללא תיקים בהוצאה לפועל או פסקי דין נגדו.

בדיקה של הנכס

גופים חוץ בנקאיים רבים דורשים גם בדיקה של הנכס המשמש כביטחון להלוואה. בדיקה זו כוללת הערכת שווי הנכס, בדיקת מצבו המשפטי והטכני, ובדיקת זכויות הבעלות של הלווה בנכס.

חשוב לציין כי תנאי הסף לקבלת משכנתא חוץ בנקאית עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לתנאי השוק. לכן, מומלץ לפנות לחברה חוץ בנקאית כדי לברר את התנאים העדכניים.

ההבדל בין משכנתא חוץ בנקאית להלוואה חוץ בנקאית

תוכן עניינים