מהו מס רכישה במקרקעין

מס רכישה במקרקעין הוא מס המוטל על הרוכש של זכות במקרקעין, כגון דירה, בית, קרקע או נכס מסחרי. המס משולם לרשות המסים בישראל והוא מהווה מקור הכנסה משמעותי עבורה.

שיעורי מס הרכישה נקבעים בהתאם לסוג הנכס, ערכתו, ומעמדו של הרוכש. לדוגמה, שיעורי המס ברכישת דירה למגורים הם נמוכים יותר מאשר ברכישת דירה להשקעה.

ישנם מקרים שבהם הרוכש פטור מתשלום מס רכישה, כגון:

 • רוכש דירה למגורים לראשונה, ובלבד שהדירה מיועדת למגורים שלו ושל בני משפחתו.
 • רוכש דירה למגורים לצורך שיקום או פיתוח יישוב, עיר או אזור.
 • רוכש קרקע לבניית בית מגורים.

ניתן לקבל הנחה במס רכישה במקרים מסוימים, כגון:

 • רוכש דירה למגורים לצורך מגורים של הורה או בן זוג הורה סיעודי.
 • רוכש דירה למגורים לצורך מגורים של נכה.
 • רוכש קרקע לבניית בית מגורים לצורך מגורים של נכה.

תשלום מס הרכישה הוא חובה חוקית. אם הרוכש לא ישלם את המס במועד, הוא יהיה חייב בתשלום ריבית פיגורים.

ישנם מספר דרכים לשלם את מס הרכישה, כגון:

 • תשלום במזומן, צ'ק או כרטיס אשראי במשרדי רשות המסים.
 • תשלום באמצעות מערכת התשלומים המקוונים של רשות המסים.
 • תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית.

באילו מקרים ניתן לקבל מס רכישה מופחת

ניתן לקבל מס רכישה מופחת במקרים הבאים:

 • רכישת דירה למגורים לצורך מגורים של הורה או בן זוג הורה סיעודי

במקרה זה, הרוכש זכאי להנחה בשיעור של 50% על שווי הדירה, עד לסכום של 1,000,000 ש"ח. ההנחה ניתנת בכפוף לכך שהדירה מיועדת למגורים של ההורה או בן זוג ההורה הסעודי, והיא נמצאת בשטח המוניציפלי של יישוב שבו קיימות שירותים ציבוריים בסיסיים.

 • רכישת דירה למגורים לצורך מגורים של נכה

במקרה זה, הרוכש זכאי להנחה בשיעור של 50% על שווי הדירה, עד לסכום של 1,500,000 ש"ח. ההנחה ניתנת בכפוף לכך שהדירה מיועדת למגורים של הנכה, והיא נמצאת בשטח המוניציפלי של יישוב שבו קיימות שירותים ציבוריים בסיסיים.

 • רכישת קרקע לבניית בית מגורים לצורך מגורים של נכה

במקרה זה, הרוכש זכאי להנחה בשיעור של 50% על שווי הקרקע, עד לסכום של 1,500,000 ש"ח. ההנחה ניתנת בכפוף לכך שהקרקע מיועדת לבניית בית מגורים של נכה, והיא נמצאת בשטח המוניציפלי של יישוב שבו קיימות שירותים ציבוריים בסיסיים.

 • רכישת דירה למגורים לצורך שיקום או פיתוח יישוב, עיר או אזור

במקרה זה, הרוכש זכאי להנחה בשיעור של 50% על שווי הדירה, עד לסכום של 1,000,000 ש"ח. ההנחה ניתנת בכפוף לכך שהדירה נמצאת בשטח של יישוב, עיר או אזור שהוכרז על ידי שר האוצר כשטח לפיתוח.

 • רכישת דירה למגורים ביישוב קטן או בפריפריה

במקרה זה, הרוכש זכאי להנחה בשיעור של 25% על שווי הדירה, עד לסכום של 1,000,000 ש"ח. ההנחה ניתנת בכפוף לכך שהדירה נמצאת ביישוב קטן או בפריפריה, כהגדרתם בחוק.

 • רכישת דירה למגורים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן

במקרה זה, הרוכש זכאי להנחה בשיעור של 70% על שווי הדירה. ההנחה ניתנת בכפוף לכך שהדירה נרכשת במסגרת תוכנית מחיר למשתכן.

 • רכישת דירה למגורים במסגרת תוכנית מחיר למכירה

במקרה זה, הרוכש זכאי להנחה בשיעור של 50% על שווי הדירה. ההנחה ניתנת בכפוף לכך שהדירה נרכשת במסגרת תוכנית מחיר למכירה.

 • רכישת דירה למגורים במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן עבור נכים"

במקרה זה, הרוכש זכאי להנחה בשיעור של 80% על שווי הדירה. ההנחה ניתנת בכפוף לכך שהדירה נרכשת במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן עבור נכים".

 • רכישת דירה למגורים במסגרת תוכנית "מחיר למכירה עבור נכים"

במקרה זה, הרוכש זכאי להנחה בשיעור של 60% על שווי הדירה. ההנחה ניתנת בכפוף לכך שהדירה נרכשת במסגרת תוכנית "מחיר למכירה עבור נכים".

מהו מס רכישה במקרקעין

תוכן עניינים